Close

Comisii pe arii curriculare

COMISIILE METODICE PE ARII CURRICULARE

  – ANUL ȘCOLAR 2015-2016 –

  – ANUL ȘCOLAR 2014-2015 –

Art.35. (1) În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii  curriculare (Regulamentul de Organizare și Funcționare a unităților de Învățământ Preuniversitar 2005).

COMISIA METODICĂ PE ARIA CURRICULARĂ

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

 1. DISCIPLINE:
  1. Limba și literatura română
  2. Limba engleză
  3. Limba franceza
  4. Limba latină
  5. COMISIA DE LUCRU:
   Şef de comisie: LEUCĂ VASILICA-SILVIA
   Membri:
  6. BULGARIU ALINA
  7. TOADER STELUȚA
  8. LEUCA SILVIA

COMISIA METODICĂ PE ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ŞI ȘTIINȚELE NATURII; TEHNOLOGII

 1. DISCIPLINE DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII:
 2. Matematică
 3. Fizică
 4. Chimie
 5. Biologie
 6. Ştiinţe
 7. DISCIPLINE DE TEHNOLOGII
 8. TIC

III. COMISIA DE LUCRU:
Şef de comisie: CONSTANTIN GABRIELA
Membri:

 1. CONSTANTIN GABRIELA
 2. DANCU ANA
 3. PETRE DOINA
 4. SÂRBU ANAMARIA
 5. GACHE MARIA
 6. HĂNȚESCU FLORINA
 7. OPREA BOGDAN

COMISIA METODICĂ PE ARIILE CURRICULARE

OM ȘI SOCIETATE; ARTE; EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 1. DISCIPLINE SOCIO-UMANE:
 2. Istorie
 3. Geografie
 4. Logică
 5. Psihologie
 6. Filozofie
 7. Educație antreprenorială
 8. DISCIPLINE DE ARTE:
 9. Educație muzicală
 10. Educație vizuală
 11. Educație artistică

III. DISCIPLINE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 1. Educație fizică
 2. COMISIA DE LUCRU:
  Şef de comisie : Paun Sabina
  Membri:
 3. BORCEA ELENA
 4. BADEA MANOLE
 5. MANOLE CAMELIA-IULIANA
 6. BALICA IULIA
 7. JURCĂ MARIEANA
 8. CÂNDEA BOGDAN

 

 

Director,                                                                                   Secretar ,

Prof. Borcea Elena                                                                   Șandru Cristina