Close

Comisii la nivel de şcoală

COMISII LA NIVEL DE ŞCOALĂ

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

NR.CRT.  COMISIE  MEMBRII COMISIEI
           1)    Consiliul de administrație Borcea Elena – director-președinteBorcea Costel- adm.finLeucă Silvia-cadru did.David Adriana-director adj.

Toader Steluța-cadru did.

Constantin Gabriela – cadru did.

Cazangiu Daniela – reprez. părinte

Novac Cristina –reprez. elev

Burduja Valentina -reprez.admin. locală

        2) Secretar Consiliul de Administraţie Șandru Cristina –secretar
    

 

 

 

 

 

3)

    

 

 

 

 

 

Comisia  în vederea susținerii examenelor de   corigențe/diferențe

Borcea Elena , director-președinteLeucă Vasilica-Silvia-responsabilLb. Română şi Limba LatinăLeucă Vasilica-Silvia, Bulgariu Alina

Lb. Engleză

Toader Steluta, Bulgariu Alina

Lb. Franceză

Bulgariu Alina, Toader Steluta

Matematică

Oprea Bogdan,  Constantin Gabriela

Fizică,

Dancu Ana , Petre Doina

Chimie

Sârbu  Anamaria,  Gache Maria

Biologie

Sîrbu  Anamaria , Gache Maria

Istorie,

Borcea Elena ,  Păun Sabina

Geografie

Badea Manole , Borcea Elena

Socio-umane

Manole Camelia, Păun Sabina

T.I.C,

Oprea Bogdan,    Hanţescu Florina

Educatie Muzicala ,Educatie Plastica, Educatie Fizica

Balica Iulia ,  Jurcă Marieana

    

4)

 

 

 

 

    

Comisia de reexaminare în vederea încheierii situaţiei şcolare elevilor declaraţi amânaţi

Borcea Elena , director- președinteLeucă Vasilica-Silvia-responsabilLb. Română şi Limba LatinăLeucă Vasilica-Silvia, Bulgariu Alina

Lb. Engleză

Toader Steluta, Bulgariu Alina

Lb. Franceză

Bulgariu Alina, Toader Steluta

Matematică

Oprea Bogdan,  Constantin Gabriela

Fizică,

Dancu Ana , Petre Doina

Chimie

Sârbu  Anamaria,  Gache Maria

Biologie

Sîrbu  Anamaria , Gache Maria

Istorie,

Borcea Elena ,  Păun Sabina

Geografie

Badea Manole , Borcea Elena

Socio-umane

Manole Camelia, Păun Sabina

T.I.C,

Oprea Bogdan,    Hanţescu Florina

Educatie Muzicala ,Educatie Plastica, Educatie Fizica, Religie

Balica Iulia ,  Jurcă Marieana

 5)  Comisia de elaborare a schemelor orare  Borcea Elena , director- președinteHănţescu Florina, responsabilBadea Manole-membruOprea Bogdan-membru
           6)                           Arhiva unităţii Șandru Cristina  secretar
           7)                 Comisia pentru întocmireaRegistrului Matricol Borcea Elena , director- președinteȘandru Cristina  – secretar, responsabilPetre Doina-membru
  8)   Comisia pentru încadrarea cadrelor didactice Borcea Elena , director- președinteLeucă Vasilica-Silvia, responsabilGache Maria-membruBulgariu Alina-membru

Șandru Cristina  – secretar

 9)  Comisia de completare , monitorizare a        documentelor școlare Borcea Elena – director-presedinteLeucă Vasilica-Silvia, responsabilȘandru Cristina  – secretarProfesorii diriginți
 10)  Comisia pentru revizuire ROI Borcea Elena – director-presedintePetre Doina -responsabilHănțescu Florina-membruBulgariu Alina-membru
 11)  Comisia pentru revizuire PDI Borcea Elena – director-presedinteLeucă Vasilica-Silvia-responsabilCazangiu Daniela – reprez. părinteNovac Cristina–reprez. elev

Burduja Valentina -reprez.Adm. Loc.

 12)  Comisia pentru Curriculum Borcea Elena –director- preşedinteBulgariu AlinaLeucă Vasilica-Silvia-resp.arie curriculară -responsabilConstantin Gabriela-resp. arie curriculară

Păun Sabina, profesor- resp. arie curriculară

        13) Responsabil cu redactarea şi actualizarea permanentă a fişelor postului  Bulgariu Alina, profesor
        14) Responsabil cu efectuarea de operaţiuni de casă  Șandru Cristina , secretar
        15) Comisia pentru activităţi educative şi extraşcolare Borcea Elena – PreşedinteLeucă Silvia, responsabilPetre Doina,  profesorNovac Cristina-reprez.elevi
        16) Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice(Comisia de perfecționare/formare continuă ) Borcea Elena , director- președinteToader Steluța , profesor-responsabilSefii comisiilor metodice
        17) Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică a elevilor Borcea Elena,director-președinteGache Maria, responsabilȘandru CristinaPăun Sabina, profesor
        18) Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/ personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic Borcea Elena – PreşedinteLeuca Silvia- responsabilPetre Doina,   profesorGache Maria, profesor

Cazangiu Daniela- reprez. părinte

        19) Comisia pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul şcolar Borcea Elena ,director- preşedinteConstantin Gabriela-responsabilBulgariu Alina , coordonator  CEACOprea Virgil-Bogdan, profesor

Leucă Silvia, profesor

Cazangiu Daniela – reprez. părinte

Novac Cristina – reprez. elevi

Burduja Valentina -reprez.Adm. Loc.

Șandru Cristina  , secretar

        20)                      Secretar Consiliul Profesoral Șandru Cristina
        21)    Comisia privind numirea responsabilului  cu verificarea corectitudinii  completării (intocmirii) documentelor scolare Borcea Elena ,director- preşedinteLeucă Silvia, responsabilBulgariu Alina, profesor
        22) Comisia metodică a consilierilor educativi Leucă Vasilica-Silvia-responsabilToader Steluta –resp.com dirigintilorSi diriginții claselor
   23)    Comisia Diriginţilor Borcea Elena – PreşedinteToader Steluta-responsabilManole Camelia-Iuliana , clasa a X-a A ZIToader Steluta , clasa a IXa A FR

Gache Maria , clasa a Xa A FR

Petre Doina  ,clasa a XIa A FR

Oprea Virgil-Bogdan, clasa a XIa B FR

Hănțescu Florina, clasa a XIIa A FR

Bulgariu Alina, clasa a XIIa B FR

Leucă Vasilica-Silvia , clasa aXIIIa A FR

Păun Sabina , clasa aXIIIa B FR

         24) Responsabil cu  gestionarea condicii de prezenţă Șandru Cristina, secretar
         25) Comisia privind  gestionarea, completarea şi eliberarea documentelor şcolare Borcea Elena,director-președinteSandru Cristina secretarSi diriginții claselor
         26) Comisia privind promovarea imaginii şcolii în proiecte și programe educaționale Borcea Elena,director-președinteLeucă Vasilica-Silvia, responsabilDavid Adriana,dir.adjManole Camelia, profesor
 27)  Comitetul de securitate şi sănătate în muncă Borcea Elena,director-președinteElena Alexandru-P.S.I.,responsabilOprea Virgil-Bogdan, profesorPetre Doina, profesor

Șandru Cristina , secretar

 28)  Comisia de selectionare anuala a documentelor create Borcea Elena , director-presedinteȘandru Cristina ,secretar -membruLeucă Silvia ,cadru didactic-responsabil
  29.   Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Bulgariu Alina  responsabil CEACPetre Doina, cadru didacticGache Maria,  cadru didacticBalica Iulia, cadru didactic

Cazangiu Daniela  – reprez. părinte

Novac Cristina  – reprez. elev

Burduja Valentina  – reprez. Adm.locală

        30) Comisia de verificare a documentelor scolare , ce se depun la arhiva unitatii Borcea Elena,  președinteBorcea Costel, administrator financiarLeucă Silvia-Vasilica, responsabilOprea Bogdan-Virgil, profesor

Șandru Cristina , secretar

        31) Responsabil cu Sigiliul Unităţii Șandru Cristina , secretar
        32) Comisia pentru gestionarea şi actualizarea dosarelor personale ale angajaţilor unităţii de învăţământ Borcea Elena,director-președinteLeucă Silvia-Vasilica, responsabilȘandru Cristina secretar
        33)          Comisia de apărare împotriva incendiilor Borcea Elena,director-președinteBadea Manole-responsabilPăun Sabina, profesorOprea Bogdan-Virgil, profesor
       34) Responsabil cu gestionarea, întocmirea şi completarea registrului de intrări-ieşiri  Șandru Cristina , secretar
       35)  Responsabil evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor, concediilor medicale şi a concediilor fără plată Hănțescu Florina,  profesor
      35)      Comisia de organizare și coordonare a sesiunilor de referate și comunicări Borcea Elena,director-președinteLeucă Silvia-Vasilica, responsabilManole Camelia-Iuliana,  profesorȘandru Cristina , secretar
     36)      Comisia de burse, abonamente, ajutoare sociale Borcea Elena,director-președinteBorcea Costel, responsabil (administratorfinanciar)Leucă Silvia-Vasilica, profesor

Șandru Cristina, secretar

     37) Comisia de dotare și întreținere a mijloacelor de învățământ și a bazei materiale Borcea Elena,director-președinteBorcea Costel, responsabil (administratorfinanciar)Hănțescu Florina,  profesor

Gache Maria , profesor

Șandru Cristina, secretar

     38) Comisia de coordonare a activităților privind relația școală-comunitate Borcea Elena,director-președinteLeucă Silvia-Vasilica, responsabilManole Camelia-Iuliana,  profesorGache Maria , profesor

Jurcă Marieana , profesor

     39) Comisia de întocmire a ștatelor de plată la plata cu ora  Borcea Elena,director-președinteDuma Mihaela  , contabilă- responsabilBorcea Costel, (administrator  financiar)Gache Maria , profesor

Șandru Cristina, secretar

    40)     Comisia pentru orientarea școlară și profesională  Borcea Elena,director-președinteLeucă Silvia-Vasilica, responsabilPăun Sabina , profesorToader Steluța , profesor

 

 

 

Director,                                                                                                                                       Secretar,

Prof .Borcea Elena                                                                                                                     Șandru Cristina